Keuzeformulier A- of B-groep voor miniemen en kadetten

Via dit formulier kan u, uw keuze voor de A-groep of de B-groep bekendmaken.