Bestuur

Maatschappelijke Zetel + Secretariaat Herentalse Zwemclub
 
Jacobslaan 102
2980 Zoersel
0495 94 23 02
secretariaat@hzc.be
Heb je specifieke vragen m.b.t. de watergewenning/zwemlessen? Mail dan naar zwemlessen@hzc.be.
 
Rekeningnummer Herentalse Zwemclub
 
733-0530370-04
IBAN : BE10 7330 5303 7004
BIC : KREDBEBB
 
Bestuur Herentalse Zwemclub
Algemeen e-mail adres : bestuur@hzc.be
Voorzitter: Frederik De Jonge
Secretaris: Bert Van Bogaert
Penningmeester: Elke Vervoort
 
Vrijwilligers
 
De werking van de Herentalse Zwemclub steunt op de belangenloze inzet van vrijwilligers. We zijn dan ook steeds op zoek naar ouders of sympathisanten die bereid zijn om van tijd tot een tijd de handen uit de mouwen te steken en bijvoorbeeld een van de volgende taken op zich te nemen.

  • Helpers bij wedstrijden ingericht door onze club.
  • Helpers bij ons mosselfeest.
  • Tijdnemers of afgevaardigden bij wedstrijden voor n-vergunninghouders.
  • Helpers bij de zwemlessen. Helpers op de BBQ.
  • Enz……

 
Vrijwilligers mogen zich steeds kenbaar maken bij onze secretaris.
 
Binnen de Herentalse Zwxemclub hebben we tal van taken in diverse werkgroepen onderverdeeld. Alle informatie hiervoor vindt u in de bijgevoegde matrix hieronder.
 
De Herentalse Zwemclub is een vereniging zonder winstoogmerk.

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
<p>matrix 03-2016.pdf</p> 429.06 KB