Trainers

De werking van onze club steunt op de inzet van enthousiaste trainers.
Er is echter steeds nood aan vers bloed om deze ploeg te versterken.
Daarnaast zijn er nog heel wat reserve trainers.
Dit zijn mensen die ons af en toe uit de nood komen helpen.