Aansluiten bij Zwemschool

Hoe aansluiten?

Hiervoor vul je eerst een aansluitingsformulier in.

Dit formulier kunt u bij de secretaris of bij de trainers opvragen.

Stuur of mail het ingevulde aansluitingsformulier naar het secretariaat.

 
Inschrijvingsgeld

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Het inschrijvingsgeld schrijf je over (meer info op het formulier).

Bij aansluiting in september wordt dit bedrag verminderd. Alles, behalve toegang tot het zwembad, is inbegrepen (verzekering, aansluiting VZF, deelname wedstrijden, enz..).

Nieuwe leden

Nieuwe leden die willen aansluiten leggen steeds een test af. Na iedere trimestriële vakantie worden er testen afgenomen.

Neem hiervoor contact op met het secretariaat.
 

http://www.jepro.be
http://www.dakdeco.be
http://www.arena-watersport.nl